Elektros grandinių laboratoriniai darbai, I d. (2021)
Robertas Lukočius, Roma Račkienė, Povilas Marčiulionis, Ramūnas Deltuva
Knygos.lt kaina: 9.49 €
Ankstesnė kaina: 11.19

Matavimų teorija ir praktika (2020)
Vladas Vekteris, Saulius Kaušinis, Albinas Kasparaitis, Rimantas Kanapėnas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Knygos.lt kaina: 34.49 €
Ankstesnė kaina: 40.55

Investavimas finansų rinkose (2019)
Eimutis Valakevičius
Knygos.lt kaina: 23.55 €
Ankstesnė kaina: 27.69

Transporto priemonių varikliai (2019)
Algirdas Jurkauskas
Knygos.lt kaina: 20.99 €
Ankstesnė kaina: 24.69

Lietuvos metrika 35(1554–1568) (2018)

Knygos.lt kaina: 28.25 €
Ankstesnė kaina: 33.25

Rizikos valdymas (2018)
Raimonda Martinkutė-Kaulienė, Viktorija Stasytytė
Knygos.lt kaina: 21.59 €
Ankstesnė kaina: 25.39

Gogol and the geographical imagination of romanticism (2018)
Inga Vidugirytė
Knygos.lt kaina: 27.79 €
Ankstesnė kaina: 32.69

Bibliotheca Lituana V (2018)

Knygos.lt kaina: 16.29 €
Ankstesnė kaina: 19.19

Moderniosios architektūros kilmė ir pagrindai (2018)
Kenneth Frampton
Knygos.lt kaina: 29.75 €
Ankstesnė kaina: 34.99

Bendroji chirurginė slauga (2018)
Danutė Kalibatienė, Audrius Gradauskas, Jūratė Šipylaitė
Knygos.lt kaina: 10.70 €

Skaitmeniniai sprendimai geomatikoje (2018)
Jūratė Sužiedelytė-Visockienė, Rūta Puzienė, Arminas Stanionis
Knygos.lt kaina: 23.79 €
Ankstesnė kaina: 27.99

Klinikinės psichofarmakoterapijos pagrindai (2018)
Aldona Šiurkutė
Knygos.lt kaina: 5.99 €
Ankstesnė kaina: 8.99

Žalioji logistika: kaip sumažinti žalą aplinkai (2018)
Alan McKinnon, Michael Browne, Anthony Whiteing, Maja Piecyk
Knygos.lt kaina: 33.89 €
Ankstesnė kaina: 39.89

Procesų inžinerijos laboratoriniai darbai (2018)
Autorių kolektyvas
Knygos.lt kaina: 12.49 €
Ankstesnė kaina: 14.75

Lietuvos strateginio iškilimo gairės: kaip valstybės išlikimą paversti iškilimu (2018)
Edmundas Smilga, Algimantas Laurinavičius, Antanas Laurinavičius
Knygos.lt kaina: 13.75 €
Ankstesnė kaina: 16.19

Darni atliekų vadyba (2018)
Jurgis Kazimieras Staniškis, Irina Kliopova, Jūratė Miliūtė-Plepienė
Knygos.lt kaina: 22.99 €
Ankstesnė kaina: 26.99

Kalbos variantiškumas ir jos vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai (2018)
Daiva Aliūkaitė, Danguolė Mikulėnienė, Agnė Čepaitienė, Laura Geržotaitė
Knygos.lt kaina: 30.59 €
Ankstesnė kaina: 35.99

Bokštą gaubianti paslaptis: TV medijos radimasis Lietuvoje (2018)
Žygintas Pečiulis
Knygos.lt kaina: 12.99 €
Ankstesnė kaina: 15.28

Pečių lanko kineziologija ir kineziterapija (2018)
Inga Muntianaitė, Alvydas Juocevičius
Knygos.lt kaina: 10.69 €
Ankstesnė kaina: 12.59

Lietuvos finansinio audito sistema: praeitis, dabartis, perspektyvos (2018)
Rasa Subačienė, Jonas Mackevičius
Knygos.lt kaina: 33.89 €
Ankstesnė kaina: 39.85