Pasaulio pažinimo testai 1-2 klasei (2020)
Jurgita Blažienė, Andželika Padarauskienė
Knygos.lt kaina: 4.50 €

Mano perskaitytų knygų žemėlapiai: mokymosi mokytis kompetenciją ir mąstymo gebėjimus ugdanti priemonė 2-4 klasėms (2020)
Giedrė Lečickienė, Aistė Kratavičiūtė-Ališauskienė, Rima Kratavičienė, Jurgita Steponaitienė
Knygos.lt kaina: 4.25 €
Ankstesnė kaina: 4.99

Lietuvių kalbos testai 2 klasei: pasiruošk nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui (2020)
Dalia Sutkaitienė, Nijolė Miliauskaitė
Knygos.lt kaina: 5.20 €

Šachmatai. Mokomoji knyga. 2 mokymosi metai (2020)
Daiva Paneckienė, Renata Trumpokais
Knygos.lt kaina: 8.59 €

Augti su Jėzumi: katalikų tikybos vadovėlis 2 klasei (2019)
Erika Margytė, Birutė Jachimovič
Knygos.lt kaina: 9.09 €
Ankstesnė kaina: 10.69

Pasaulio pažinimas 2 klasei (tyrimai, užduotys) (2019)
Jurgita Blažienė, Andželika Padarauskienė
Knygos.lt kaina: 5.00 €

Informatikos užduotys 1-2 klasei (2019)
Valentina Dagienė, Natalija Bankauskaitė, Sonata Bružienė
Knygos.lt kaina: 4.10 €

Daugyba. Namų darbai – vieni juokai (2019)

Knygos.lt kaina: 3.39 €
Ankstesnė kaina: 3.99

Augti su Jėzumi: katalikų tikybos pratybų sąsiuvinis 2 klasei (2019)
Erika Margytė, Birutė Jachimovič
Knygos.lt kaina: 2.79 €
Ankstesnė kaina: 3.29

Taisyklių atmintinė 1-4 klasei (2019)
Eglė Saikauskienė
Knygos.lt kaina: 5.69 €
Ankstesnė kaina: 6.49

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. 2 klasė (2019)
Kornelija Intienė, Vida Meškauskaitė, Žydrūnė Stundžienė
Knygos.lt kaina: 8.49 €

Lietuvių kalbos dalijamoji medžiaga. Pradinių klasių mokiniams (2019)

Knygos.lt kaina: 2.19 €
Ankstesnė kaina: 2.59

Matematikos testai 2 klasei (2019) (2019)
Arūnė Janulevičienė
Knygos.lt kaina: 4.20 €

Lietuvių kalbos ir matematikos taisyklės pradinukui (2019)

Knygos.lt kaina: 4.89 €
Ankstesnė kaina: 5.75

Klausau, girdžiu, tariu, rašau (2019)

Knygos.lt kaina: 7.65 €
Ankstesnė kaina: 8.99

LIETUVIŲ KALBA. Pasitikrinamieji darbai II klasei (TAIP!) (2018)
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Nomeda Kasperavičienė, Vilma Dailidėnienė
Knygos.lt kaina: 4.00 €

MATEMATIKA. Vadovėlis II klasei. III dalis (TAIP!) (2018)
Ada Kavaliauskienė, Andželika Padarauskienė, Rita Rimšelienė
Knygos.lt kaina: 11.69 €

MATEMATIKA. Užrašų sąsiuvinis II klasei. II dalis (TAIP!) (2018)
Ada Kavaliauskienė, Andželika Padarauskienė, Rita Rimšelienė
Knygos.lt kaina: 3.50 €

Pradinuko užrašai (2018)

Knygos.lt kaina: 4.99 €

MATEMATIKA. Pasitikrinamieji darbai II klasei (TAIP!) (2018)
Ada Kavaliauskienė, Andželika Padarauskienė, Rita Rimšelienė
Knygos.lt kaina: 4.00 €