RESPUBLIKA PRIEŠ MASKVĄ: Lietuvos–Lenkijos valstybės kovų, žygių ir mūšių su maskvėnais istorijos (2017)
Gediminas Kulikauskas
Knygos.lt kaina: 17.69 € (61.08 Lt)
Ankstesnė kaina: 20.79 € (71.78 Lt)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas. Iki 2017 rugsėjo 10 d. (2017)

Knygos.lt kaina: 5.89 € (20.34 Lt)
Ankstesnė kaina: 6.49 € (22.41 Lt)

Berniukas su smuiku (2017)
Jochananas Fainas
Knygos.lt kaina: 10.99 € (37.95 Lt)
Ankstesnė kaina: 12.85 € (44.37 Lt)

Tautos žadinimo šaukliai: aušrininkų, varpininkų ir dvasininkų korespondencija lietuvių tautinio atgimimo klausimais (2017)
Algirdas Matulevičius
Knygos.lt kaina: 10.69 € (36.91 Lt)
Ankstesnė kaina: 12.59 € (43.47 Lt)

Blogio sėkla: komunizmas pasaulyje (2017)
Robert Service
Knygos.lt kaina: 14.27 € (49.27 Lt)
Ankstesnė kaina: 18.99 € (65.57 Lt)

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 17 laida. 2017-05-01 (2017)

Knygos.lt kaina: 16.68 € (57.59 Lt)
Ankstesnė kaina: 17.99 € (62.12 Lt)

Užsienio šalių ir Europos Sąjungos administracinė teisė (2017)
Ieva Deviatnikovaitė
Knygos.lt kaina: 26.75 € (92.36 Lt)
Ankstesnė kaina: 31.49 € (108.73 Lt)

Sąnarių paslankumą ir raumenų jėgą lavinamosios metodikos (2017)
Daiva Lenčiauskienė
Knygos.lt kaina: 12.19 € (42.09 Lt)
Ankstesnė kaina: 14.39 € (49.69 Lt)

Schweiz und Litauen. 15 000 Hahre Beziehungsgeschichte Lietuva ir Šveicarija: 15 000 metų santykių istorija : chronologinė apžvalga (2017)
Judith Lewonig
Knygos.lt kaina: 12.99 € (44.85 Lt)
Ankstesnė kaina: 15.29 € (52.79 Lt)

Lietuvių dailės gyvenimas ir institucijų kaita: sovietmečio pabaiga – nepriklausomybės pradžia (2017)
Skaidra Trilupaitytė
Knygos.lt kaina: 12.19 € (42.09 Lt)
Ankstesnė kaina: 14.39 € (49.69 Lt)

We thought we’d be back soon: 18 stories of refugees, 1940-1944 (2017)
Dalia Stakė Anysas, Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskas Vanderstoep
Knygos.lt kaina: 9.19 € (31.73 Lt)
Ankstesnė kaina: 10.79 € (37.26 Lt)

Kaizerio kareivis Lietuvoje (2017)

Knygos.lt kaina: 15.29 € (52.79 Lt)
Ankstesnė kaina: 17.99 € (62.12 Lt)

Povilas Dogelis. Kas pergyventa: 1930-1949 metų dienoraštis (2017)
Povilas Dogelis
Knygos.lt kaina: 13.75 € (47.48 Lt)
Ankstesnė kaina: 16.19 € (55.90 Lt)

Penki antikatalikiški mitai (2017)
Gerard M. Verschuuren
Knygos.lt kaina: 7.65 € (26.41 Lt)
Ankstesnė kaina: 8.99 € (31.04 Lt)

Aistros įveika askezės ir psichologijos metodais (2017)

Knygos.lt kaina: 9.19 € (31.73 Lt)
Ankstesnė kaina: 10.79 € (37.26 Lt)

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. 2017 m leidimas (2017)

Knygos.lt kaina: 4.23 € (14.61 Lt)
Ankstesnė kaina: 4.99 € (17.23 Lt)

The adventures of Hucklberry Finn. Heklberio Fino nuotykiai: skaitau angliškai (2017)
Mark Twain
Knygos.lt kaina: 7.86 € (27.14 Lt)
Ankstesnė kaina: 8.99 € (31.04 Lt)

Pride and prejudice. Puikybė ir prietarai: skaitau angliškai (2017)
Jane Austen
Knygos.lt kaina: 7.90 € (27.28 Lt)
Ankstesnė kaina: 8.99 € (31.04 Lt)

Death in the clouds. Mirtis debesyse: skaitau angliškai (2017)
Agatha Christie
Knygos.lt kaina: 7.88 € (27.21 Lt)
Ankstesnė kaina: 8.99 € (31.04 Lt)

Sielos reabilitacija (2017)
Igoris Kalinauskas
Knygos.lt kaina: 7.66 € (26.45 Lt)
Ankstesnė kaina: 8.99 € (31.04 Lt)