Lietuvos šeimos teisės raida XX–XXI amžiuje: Lietuvos šeima nepriklausomybės ir globalizacijos verpetuose (2020)
Henrikas Šadžius
Knygos.lt kaina: 19.89 €
Ankstesnė kaina: 23.39

Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. 2 knyga (2020)
Gintaras Švedas, Armanas Abramavičius, Jonas Prapiestis
Knygos.lt kaina: 30.59 €
Ankstesnė kaina: 35.99

Viešųjų finansų teisė (2020)
Bronius Sudavičius, Martynas Endrijaitis
Knygos.lt kaina: 30.59 €
Ankstesnė kaina: 35.99

Teisės istorija (2019)
Jevgenij Machovenko
Knygos.lt kaina: 30.59 €
Ankstesnė kaina: 35.99

Notarų civilinė atsakomybė (2019)
Lina Mikalonienė, Valentinas Mikelėnas, Tadas Varapnickas, Eglė Zemlytė
Knygos.lt kaina: 12.75 €
Ankstesnė kaina: 14.99

Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. 1 knyga (2019)
Gintaras Švedas, Armanas Abramavičius, Jonas Prapiestis, Egidijus Bieliūnas
Knygos.lt kaina: 27.99 €
Ankstesnė kaina: 32.99

Teisinės derybos (2019)
Natalija Kaminskienė, Mykolo Romerio universitetas

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir asmens duomenų apsaugos teisė (2019)
Julius Zaleskis
Knygos.lt kaina: 27.55 €
Ankstesnė kaina: 32.39

Nusikalstamos veikos elektroninėje erdvėje: elektroninių duomenų ir informacinių sistemų konfidencialumo apsauga baudžiamojoje teisėje (2019)
Renata Marcinauskaitė, Mykolo Romerio universitetas
Knygos.lt kaina: 24.45 €
Ankstesnė kaina: 28.79

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (2019 m. vasario 1 d.) (2019)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Knygos.lt kaina: 15.29 €
Ankstesnė kaina: 17.99

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2019 m. vasario 1 d.) (2019)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Knygos.lt kaina: 16.79 €
Ankstesnė kaina: 19.79

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (2019 m. vasario 1 d.) (2019)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Knygos.lt kaina: 15.29 €
Ankstesnė kaina: 17.99

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (2019 m. vasario 1 d.) (2019)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Knygos.lt kaina: 15.29 €
Ankstesnė kaina: 17.99

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2019 m. sausio 25 d.) (2019)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Knygos.lt kaina: 12.25 €
Ankstesnė kaina: 14.39

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. 20 laida (2019 m. sausio 25 d.) (2019)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Knygos.lt kaina: 10.69 €
Ankstesnė kaina: 12.59

Teisėjų elgesio ir įvaizdžio socialinė percepcija (2019)
K. Čunichina, V. Justickis, V. Mikuličiūtė
Knygos.lt kaina: 27.19 €
Ankstesnė kaina: 31.99

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Iki 2019 m. kovo 1 d. (2019)

Knygos.lt kaina: 5.95 €
Ankstesnė kaina: 6.99

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. Papildytas leidimas 2019 m. kovo 1 d. (2019)

Knygos.lt kaina: 5.99 €
Ankstesnė kaina: 6.99

Seksualinis smurtas: profesionalaus elgesio taktika (2019)

Knygos.lt kaina: 25.49 €
Ankstesnė kaina: 29.99

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. Su pakeitimais ir papildymais iki 2018 m. gruodžio 1 d. (2018)

Knygos.lt kaina: 5.49 €
Ankstesnė kaina: 6.49