Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. 1 knyga (2019)
Gintaras Švedas, Armanas Abramavičius, Jonas Prapiestis, Egidijus Bieliūnas
Knygos.lt kaina: 27.99 €
Ankstesnė kaina: 32.99

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir asmens duomenų apsaugos teisė (2019)
Julius Zaleskis
Knygos.lt kaina: 25.91 €
Ankstesnė kaina: 32.39

Nusikalstamos veikos elektroninėje erdvėje: elektroninių duomenų ir informacinių sistemų konfidencialumo apsauga baudžiamojoje teisėje (2019)
Renata Marcinauskaitė, Mykolo Romerio universitetas
Knygos.lt kaina: 23.03 €
Ankstesnė kaina: 28.79

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (2019 m. vasario 1 d.) (2019)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Knygos.lt kaina: 14.39 €
Ankstesnė kaina: 17.99

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2019 m. vasario 1 d.) (2019)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Knygos.lt kaina: 15.83 €
Ankstesnė kaina: 19.79

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (2019 m. vasario 1 d.) (2019)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Knygos.lt kaina: 14.39 €
Ankstesnė kaina: 17.99

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (2019 m. vasario 1 d.) (2019)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Knygos.lt kaina: 14.39 €
Ankstesnė kaina: 17.99

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2019 m. sausio 25 d.) (2019)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Knygos.lt kaina: 11.51 €
Ankstesnė kaina: 14.39

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. 20 laida (2019 m. sausio 25 d.) (2019)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Knygos.lt kaina: 10.07 €
Ankstesnė kaina: 12.59

Teisėjų elgesio ir įvaizdžio socialinė percepcija (2019)
K. Čunichina, V. Justickis, V. Mikuličiūtė
Knygos.lt kaina: 27.19 €
Ankstesnė kaina: 31.99

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Iki 2019 m. kovo 1 d. (2019)

Knygos.lt kaina: 5.59 €
Ankstesnė kaina: 6.99

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. Papildytas leidimas 2019 m. kovo 1 d. (2019)

Knygos.lt kaina: 5.99 €
Ankstesnė kaina: 6.99

Seksualinis smurtas: profesionalaus elgesio taktika (2019)

Knygos.lt kaina: 25.49 €
Ankstesnė kaina: 29.99

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. Su pakeitimais ir papildymais iki 2018 m. gruodžio 1 d. (2018)

Knygos.lt kaina: 5.19 €
Ankstesnė kaina: 6.49

Teisininkų profesinė etika (2018)
Julija Kiršienė, Vygantas Malinauskas, Paulius Astromskis
Knygos.lt kaina: 40.79 €
Ankstesnė kaina: 47.99

Baudžiamojo proceso enciklopedija Kn. 1, Baudžiamojo proceso samprata, tipai, tikslai, stadijos ir šaltiniai (2018)
Remigijus Merkevičius
Knygos.lt kaina: 30.23 €
Ankstesnė kaina: 37.79

Žiniasklaidos teisė: visuomenės informavimo teisė (2018)
Liudvika Meškauskaitė
Knygos.lt kaina: 23.00 €
Ankstesnė kaina: 28.75

Paveldėjimo teisė (2018)
Laura Augytė-Kamarauskienė, Sandra Bradaitė, Eglė Čaplinskienė
Knygos.lt kaina: 21.59 €
Ankstesnė kaina: 25.39

Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras: individualieji darbo santykiai (2018)
Tomas Bagdanskis, Vilius Mačiulaitis, Mantas Mikalopas
Knygos.lt kaina: 28.79 €
Ankstesnė kaina: 35.99

Deutsch-litausches, litauisch-deutsches Wirtschafts-und Rechtsworterbuch. Vokiečių-lietuvių, lietuvių-vokiečių kalbų verslo ir teisės žodynas (2018)
Yvonne Goldammer, Sigitas Plaušinaitis, Povilas Jurčys
Knygos.lt kaina: 37.55 €
Ankstesnė kaina: 44.15