Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas. Iki 2017 rugsėjo 10 d. (2017)

Knygos.lt kaina: 5.89 € (20.34 Lt)
Ankstesnė kaina: 6.49 € (22.41 Lt)

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 17 laida. 2017-05-01 (2017)

Knygos.lt kaina: 16.68 € (57.59 Lt)
Ankstesnė kaina: 17.99 € (62.12 Lt)

Užsienio šalių ir Europos Sąjungos administracinė teisė (2017)
Ieva Deviatnikovaitė
Knygos.lt kaina: 26.75 € (92.36 Lt)
Ankstesnė kaina: 31.49 € (108.73 Lt)

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. 2017 m leidimas (2017)

Knygos.lt kaina: 4.23 € (14.61 Lt)
Ankstesnė kaina: 4.99 € (17.23 Lt)

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Iki 2017 m. sausio 1 d. (2017)

Knygos.lt kaina: 5.95 € (20.54 Lt)
Ankstesnė kaina: 6.99 € (24.14 Lt)

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (18 laida, 2017-01-01) (2017)

Knygos.lt kaina: 11.69 € (40.36 Lt)
Ankstesnė kaina: 12.99 € (44.85 Lt)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. Septynioliktoji laida. 2017 m. sausio 1 d. (2017)

Knygos.lt kaina: 14.59 € (50.38 Lt)
Ankstesnė kaina: 16.19 € (55.90 Lt)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas. 1 laida. 2017 m. sausio 1 d. (2017)

Knygos.lt kaina: 16.19 € (55.90 Lt)
Ankstesnė kaina: 17.98 € (62.08 Lt)

Statybos darbų kokybės teisiniai aspektai (2017)
Sigitas Mitkus
Knygos.lt kaina: 8.09 € (27.93 Lt)
Ankstesnė kaina: 8.99 € (31.04 Lt)

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Su pakeitimais ir papildymais iki 2017 m. sausio 01 d. (2017)

Knygos.lt kaina: 4.49 € (15.50 Lt)
Ankstesnė kaina: 4.99 € (17.23 Lt)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. Su pakeitimais ir papildymais iki 2016 m. spalio 10 d. (2016)

Knygos.lt kaina: 4.19 € (14.47 Lt)
Ankstesnė kaina: 4.95 € (17.09 Lt)

Baudžiamojo proceso teisė. Bendroji dalis (2016)
Rima Ažubalytė, Raimundas Jurka, Jolanta Zajančkauskienė
Knygos.lt kaina: 17.79 € (61.43 Lt)
Ankstesnė kaina: 19.79 € (68.33 Lt)

Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje (2016)
Tomas Bagdanskis, Gintautas Bužinskas, Rasa Grigonienė
Knygos.lt kaina: 25.89 € (89.39 Lt)
Ankstesnė kaina: 28.79 € (99.41 Lt)

Tarptautinė humanitarinė (ginkluotojo konflikto) teisė (2016)
Justinas Žilinskas, Tomas Marozas
Knygos.lt kaina: 19.39 € (66.95 Lt)
Ankstesnė kaina: 21.59 € (74.55 Lt)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. Su pakeitimais ir papildymais iki 2016 m. spalio 10 d. (2016)

Knygos.lt kaina: 4.85 € (16.75 Lt)
Ankstesnė kaina: 5.39 € (18.61 Lt)

Apie autorių ir gretutines teises (2016)
Audrius Juškys, Rima Jūraitė
Knygos.lt kaina: 7.19 € (24.83 Lt)
Ankstesnė kaina: 8.49 € (29.31 Lt)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. 16 laida. 2016 m. rugsėjo 1 d. (2016)

Knygos.lt kaina: 15.29 € (52.79 Lt)
Ankstesnė kaina: 16.99 € (58.66 Lt)

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 16 laida. 2016 m. rugsėjo 1 d. (2016)

Knygos.lt kaina: 17.18 € (59.32 Lt)
Ankstesnė kaina: 19.09 € (65.91 Lt)

Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo komentaras (2016)
Valentinas Mikelėnas, Vytautas Nekrošius, Eglė Zemlytė
Knygos.lt kaina: 19.43 € (67.09 Lt)
Ankstesnė kaina: 21.59 € (74.55 Lt)

Imperatoriaus Justiniano digestai arba pandektos. 2 ir 3 knygos (2016)

Knygos.lt kaina: 29.15 € (100.65 Lt)
Ankstesnė kaina: 32.39 € (111.84 Lt)